Με την υπ. αρ. πρωτ. 6383/18-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000 € (δύο χιλιάδων   ευρώ ) στην επιχείρηση “ΣΟΥΤΣΟΥ Α.ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ” επί της οδού Βουρνάζου 31  στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 08-11-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν “Swiss Roll” me BC 5201360754069 με περασμένη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 01/11/2022, κατά παράβαση των άρθρου 4 παρ.1 και 2 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό  με το άρθρο 13 παρ. 2 των ΚΑΝ.ΔΙΕΠΠΥ.