Με την υπ. αρ. πρωτ. 6570/22-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «BIN AKBER MOHAMMED FAHED -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην οδό Κεφαλληνίας 53 στην Αθήνα, ΑΦΜ: 066208041, ΔΟΥ: ΙΓ’ Αθηνών διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 13-11-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν «extra Pizza», με BC 5201360304530 με περασμένη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 13/10/2022, κατά παράβαση των άρθρου 4 παρ.1,2 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.