ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 996/15-04-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΕΡ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, Στρ. Καλλάρη 5, Αθήνα διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-04-2014, διαπιστώθηκε ότι είχε προς πώληση προϊόν amita με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, κατά παράβαση του άρθρου 13 § 7 β της Υ.Α. Α2-861/13.