Σύμφωνα με το υπ.αρ.1340/23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ(5.000 €), βάσει του άρθρου 1 παρ 8.1ιι της ΥΑ Δ19/Φ11οικ.130- 98/1156/25-6-2010(ΦΕΚ 1039/7-7-2010) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Ν.3054/2002(ΦΕΚ 230 Α) ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 24 του Ν.4177/13(ΦΕΚ 173/ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν, προς την επιχείρηση «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 134 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ», για παράδοση ποσότητας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ σε ιδιωτική επιχείρηση, το οποίο,σύμφωνα με την υπ.αρ.30/020/000/3929/2022/25-10-22 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΕΦΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ της ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ευρέθη, κατόπιν δειγματοληψίας ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ Α)ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 251 mg/kg ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ 10 mg/kg και Β)ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95% ν/ν ΣΤΟΥΣ 366º C ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 360º C
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ(ΑΠΟΦ.ΑΧΣ 316/2010,ΦΕΚ 501/Β2012,ΑΠΟΦ.ΑΧΣ 77/2016,ΦΕΚ 4217/Β/2016,ΑΠΟΦ.ΑΧΣ 76/2016,ΦΕΚ 4217/Β/2016 με τη διόρθωση σφαλμάτων με ΦΕΚ 241/Β/2017,ΑΠΟΦ.ΑΧΣ 467/2002,ΦΕΚ 1531/Β/2003,ΑΠΟΦ.ΑΧΣ 468/2002,ΦΕΚ 1273/Β/2003,ΑΠΟΦ.ΑΧΣ 128/2016,ΦΕΚ 3968/Β/2016).