Με την υπ’ αριθμ. 8053/2-7-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΝΤΕΜΟΥ Ο.Ε.»με έδρα επί της οδού Αγ. Αναργύρων 48-52 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα στις 25-6-2014, διαπιστώθηκε ότι στο είδος «Soupline Ultra Levanda» με barcode (γραμμικός κωδικός) 8 714789 635002 είχε καταστραφεί η προωθητική συσκευασία με την ετικέτα «1 + 1 δώρο» και πωλούνταν στο ράφι ως μεμονωμένο προϊόν κατά παράβαση του άρθρου 98, παράγραφος 7 της Υ.Α. Α2-861/22-8-2013 (ΦΕΚ 2044/Β΄/2013).