Με την υπ’ αρ. 1160682/15-11-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων  (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΝΙΚΑΙΑ ΜΕΑΤ Ε.Ε.» με έδρα στην οδό Ελλησπόντου 3 στην Νίκαια, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 08/11/2022 στην ανωτέρω επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι πωλούνταν έτοιμος κομμένος εκ των προτέρων κιμάς κοτόπουλου, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.