Με την αρ. πρωτ. 467832/20-04-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000€ (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα που βρίσκεται στη διεύθυνση Δροσίνη 5 – Κηφισιά, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 06/04/2023 στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της οδού Πελασγίας 17 στο Περιστέρι, διαπιστώθηκε η πώληση κιμά κομμένου εκ των προτέρων, καθαρού βάρους περίπου 6 kg, καθ’ υποτροπήν, κατά παράβαση του άρθρου 20§1 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), η οποία τιμωρείται με πρόστιμο 1.000€ (χίλια ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20§7Α της παραπάνω απόφασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 22§1 του Ν. 4177/2013, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής τριπλασιάζεται