Με την με αρ. πρωτ. 554511/01-05-2024  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) στην επιχείρηση «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ & ΣΙΑ Ε.Ε» με έδρα στην οδό Δροσίνη 9 στη Κηφισιά, και για το υποκατάστημα στην οδό Θηβών 381, στο Αιγάλεω, για πώληση κομμένου μη προσυσκευασμένου κιμά, κομμένου εκ των προτέρων κατά παράβαση του άρθρου 20§1 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017).