Με την αριθ.    605564/20-5-2024 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δυτικού Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000,00€ στην επιχείρηση ΠΕΝΤΕ Α.Ε ‘’ΓΑΛΑΞΙΑΣ’’ με έδρα   στη Αθήνα (Λένορμαν 129))

γιατί μετά από  έλεγχο της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε την 2/5/2024 στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται στο Αιγάλεω( Πλάτωνος 3 ) διαπιστώθηκε η πώληση  νωπών οπωρολαχανικών (ντομάτες, πατάτες) χωρίς να αναγράφεται στη πινακίδα πώλησης η ποικιλία αυτών. Αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 της ΥΑ  91354/2017 και τιμωρείται με πρόστιμο 500,00€ ανά είδος βάσει του άρθρου 29 παρ.5α (500,00  € Χ2 είδη)   της ίδιας Υπουργικής Απόφασης