Με την αρ. πρωτ. 11540/30-12-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 € (Δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 19/12/2013,στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας, που βρίσκεται στο Περιστέρι, Κωνσταντινουπόλεως 202, διαπιστώθηκε   η πώληση ολόκληρων αρνιών (δηλαδή με το κεφάλι και τη συκωταριά) κατά παράβαση του άρθρου 18§2 της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).