Με την υπ. αρ. πρωτ. 4050/22-07-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια ευρώ ) στην επιχείρηση “HOSSAIN IQBAL ABUL -MINI MARKET” επί της οδού Παρρασίου 35 στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 14-7-2022, διαπιστώθηκε  η πώληση του προιόντος ‘λουξ ΒΥΣΣΙΝΑΔΑ’ μεμονωμένα  ενώ αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας κατά παράβαση του άρθρου 4  και 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 § 5 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.