Με την αρ. πρωτ. 5607/18-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΓΙΩΤΗΣ ΕΛΒΙΝ ΨΙΛΙΚΑ», Πανόρμου 105, Αμπελόκηποι, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-10-2022, διαπιστώθηκε Α. ότι διέθετε προς πώληση το προιόν «LIFE PINK LEMONADE” 400ML (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) με BC 5201037404853 ενώ είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και με ημερομηνία λήξης 01-10-2022 κατά παράβαση του άρθρου 4 § 1, 2 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.  και Β. έλλειψη τιμών στις μπύρες εντός του ψυγείου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ