Με την υπ’αρ. 3574/4-3-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ , σύμφωνα με το άρθρο 98 (παρ. 10) της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», στην εταιρεία «ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.», με έδρα επί των οδών Ποσειδώνος 19-20 & Κορυτσάς 2-4, στον Άλιμο, επειδή, ύστερα από έλεγχο υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις 25-02-14, στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται στη Μαρίνα Φλοίσβου (κτίριο 6, κατ. 0.16) το οποίο λειτουργεί με την επωνυμία «Breeze-Take Away», διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα πουλούσε τα προϊόντα :1.ΛΟΥΞ ΣΟΔΑ 330ml και 2.ΛΟΥΞ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml, χωρίς να αναγράφεται επί της συσκευασίας αυτών o γραμμικός κωδικός (barcode) του είδους και επιπλέον επί της συσκευασίας εκάστου είδους υπήρχε η αναγραφή:«Αποτελεί μέρος πολυσυσκευασίας. Δεν πωλείται ξεχωριστά» , γεγονός που αποτελεί   παράβαση του άρθρου 98παρ.7 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» “