Με την υπ. αρ. πρωτ. 5104/23-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ISLAM NAZRUL ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ” επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 237, στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 13-09-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προϊόν «ΑΛΕΥΡΙ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ» 1kg, μεμονωμένα, ενώ αποτελεί προϊόν πολυσυσκευασίας, κατά παράβαση του άρθρων 4  και 10  του Ν. 4177/13  σε συνδυασμό με το άρθρο 78 § 5  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.