ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 939/10-04-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «BINERI LULO, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», Σπ. Μερκούρη 24, Παγκράτι, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 07/04/2014, διαπιστώθηκε “πώληση πορτοκαλάδας FANTA 500 ml” ως μεμονωμένο προϊόν ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας” κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13.