ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1171/06-05-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 €  (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ευαγγελικής Σχολής 1, Βύρωνας, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 29/04/2014, διαπιστώθηκε η πώληση “ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ” ως μεμονωμένο προϊόν, ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας  κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13.