ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1740/01-07-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «PATWARY MOHAMMED NOOR – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», επί της Παπαδιαμαντοπούλου 3 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 23/06/2014, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν «COCA COLA ZERO 330ml» ως μεμονωμένο προϊόν ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 της Υ.Α. Α2-861/13.