ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1777/01-07-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σύμφωνα με την Υ.Α. Α2-861/13 (Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Y.) άρθρο 98 § 10 στην επιχείρηση «Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ MOHAMAD H. AMER ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», με έδρα ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 25/06/2014, διαπιστώθηκε σπάσιμο πολυσυσκευασίας coca cola 330 ml και πώληση ως μεμονωμένο προϊόν, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 98 § 7 της Υ.Α. Α2-861/13.