ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2382/02-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» επί της Αχαρνών 229, Αθήνα, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 24/09/2014, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν coca cola light 330 ml ως μεμονωμένο προϊόν, ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας, κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.