ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 762/28-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΙΡΑΝΤΑ ΑΧΙΛ. ΚΑΛΛΟΥ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», με έδρα στην Καρ. Σερβίας 1, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 20/3/2014, διαπιστώθηκε σπάσιμο πολυσυσκευασίας κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 παρ. 7 της Υ.Α. Α2-861/13.