ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 77/21-01-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην εταιρεία «ISLAM RAFIQUL του MANSUR AHMAD», 3ης Σεπτεμβρίου 23, Αθήνα, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 14/01/2014, διαπιστώθηκε να πωλείται το είδος FANTA 330 ml ως μεμονωμένο προϊόν ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 98 παρ. 7 της Υ.Α. Α2-861-13.