Με την αρ. πρωτ.4955/15-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΓΚΛΕΚΑΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΥΛΙΚΕΙΟ» Δημητσάνας 7 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 06-09-2022, διαπιστώθηκε ότι διέθετε προς πώληση το προιόν «ελληνικός καφές μονός» στην τιμή των 1,50€ αντί του ορθού 1,20€ υπερβαίνοντας έτσι την ανώτατη τιμή πώλησης λόγω διατίμησης κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 115 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.