ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 592/10-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) σύμφωνα με την Υ.Α. Α2-861/13, άρθ.4 παρ.6 για παράβαση του άρθ.8 παρ.2 του Ν.4177/13 (σε συνδυασμό με το άρθ.4 παρ.2 της Υ.Α. Α2-861/13) στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα στην οδό Αγ. Δημητρίου 63 Τ.Κ. 17456 – Άλιμος, διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 04-03-2014 στο υποκατάστημα σουπερμάρκετ της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φιλαδελφείας – Σάμου & Εξηκίου, Τ.Κ. 10440 – Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι οι περιέκτες χύδην προϊόντος ‘ηλιόσπορος ψημένος αλατισμένος’ το οποίο συσκευάζεται από την ανωτέρω εταιρεία, υπερέβαιναν το μέγιστο επιτρεπτό βάρος των μέσων συσκευασίας για χύδην πώληση με απόκλιση >3,5%.