Με την υπ’ αρ. 102305/26-01-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» με έδρα στην Λεωφόρο Κηφισού 136 στο Περιστέρι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 13/01/2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ειρήνης 65-67 στο Πέραμα, διαπιστώθηκε η απαίτηση υψηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη στην ενδεικτική πινακίδα για ένα είδος, κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.