Με την υπ’ αρ. 107723/26-01-23 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) στην επιχείρηση «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» με έδρα επί της Λεωφ. Σπάτων 81, στον Γέρακα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 17/01/2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς 81 στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε η απαίτηση υψηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη στην ενδεικτική πινακίδα για ένα είδος, κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.