Με την υπ’ αρ. 130928/01-02-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000 €) ευρώ στην επιχείρηση super market «MARKET IN Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Θέση Ντοροβατέζα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 20-1-2023 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί της Λ. Φανερωμένης 143, στη Σαλαμίνα, διαπιστώθηκε η είσπραξη υψηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη στην ενδεικτική πινακίδα για ένα είδος, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.