Με την υπ’ αρ. 262259/29-3-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Δυτικού τομέα Αθηνών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο Δύο Χιλιάδες   ευρώ (2.000,00 €) στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε, Σούπερ Μάρκετ, με έδρα επί της Λ.Κηφισού 136, Περιστέρι, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από την υπηρεσία μας την 21-3-2022 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της Λ. Κηφισού 80, Περιστέρι, διαπιστώθηκε είσπραξη υψηλότερης τιμής στο ταμείο από τις αναγραφόμενες στις πινακίδες πώλησης για δύο είδη, κατά παράβαση του άρθρου 2§9 της Υ.Α 91354/2017 που τιμωρείται διοικητικά  με πρόστιμο 1.000,00€ ανά κωδικό, σύμφωνα με το άρθρο 2§14Γ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.