Με την υπ’ αρ. 413111/17-5-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Δυτικού τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό  διοικητικό πρόστιμο Τρείς Χιλιάδες Πεντακόσια    ευρώ (3.500,00 €) στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε, Σούπερ Μάρκετ, με έδρα επί της Λ.Κηφισού 136, Περιστέρι, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από την υπηρεσία μας την 21-4-2022 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της Λ. Θηβών 272& Φαρσάλων, Περιστέρι, διαπιστώθηκε α) η πώληση πατάτας χωρίς να αναγράφεται στη πινακίδα πώλησης η ποικιλία αυτής κατά παράβαση του άρθρου 29§4   της Υ.Α 91354/2017 που τιμωρείται διοικητικά  με πρόστιμο 500,00€ , σύμφωνα με το άρθρο 29§5 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, β) η πώληση αποψυγμένων αποσυσκευασμένων γαρίδων κατά παράβαση του άρθρου 35§4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α που τιμωρείται διοικητικά με πρόστιμο 3.000,00€ σύμφωνα με το άρθρο 35§5 της ίδιας ΚΥΑ.