Με την υπ’ αρ. 1316243/08-12-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) στην επιχείρηση «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» με έδρα επί της Λεωφ. Σπάτων 81, στον Γέρακα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας την 01/12/2022 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί των οδών Θηβών 226 & Παρνασσού 1, στον Αγ. Ι. Ρέντη, διαπιστώθηκε η απαίτηση υψηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη στις ενδεικτικές πινακίδες για δύο είδη, κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.