Με την υπ’ αρ. 3031/20.06.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο πεντακοσίων (500€) ευρώ στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με έδρα Λεωφ.Σπάτων 81, Γέρακας ΤΚ 153 44, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 14.06.2023 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Λεωφ.Βουλιαγμένης 43-45 στο Ελληνικό ΤΚ 16777 διαπιστώθηκε στην μηχανή κοπής χοιρινού κρέατος υπόλειμμα κιμά προηγούμενης κοπής του είδους σπάλα χοιρινή Ολλανδίας, βάρους 385γρ, κατά παράβαση του άρθρου 20§6 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.