Με την υπ’ αρ. 554567/02.05.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο πεντακοσίων (500€) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αργυρουπόλεως 1 στην Αργυρούπολη ΤΚ 164 51, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας στις 26.04.2024 στο ανωτέρω κατάστημα διαπιστώθηκε στην μηχανή κοπής βόειου κρέατος υπόλειμμα κιμά προηγούμενης κοπής βάρους 185γρ, κατά παράβαση του άρθρου 20§6 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.