Με την υπ’αρ. 816/23-1-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500,00) ευρώ  σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14γ. και  άρθρο 11 παρ. 2β. της  υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό με το  άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του  Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ”  [έδρα: Αγ. Δημητρίου 63, στον Άλιμο ,  ΑΦΜ 999842977 &  ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις 15.01.2015, στο υποκατάστημα – σούπερ μάρκετ που διατηρεί στον Άγιο Δημήτριο (Αγ. Δημητρίου 149) , διαπιστώθηκε ότι : 1) Το προιόν σουτζούκι “ΑΡ-ΚΑΣ” (το οποίο διατίθετο σε μεταβλητά βάρη) της εταιρείας ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ, έφερε επί της συσκευασίας του δύο διαφορετικούς γραμμικούς κώδικες , που αντιστοιχούσαν στην ταμειακή μηχανή σε δύο διαφορετικές τιμές χρέωσης και 2) Στο προιόν “φασόλια χονδρά” της εταιρείας “ΑGRINO ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε.(τα οποία διατίθεντο χύμα) , δεν υπήρχε επί της ταμπέλας λιανικής πώλησης η χώρα προέλευσης ή ο τόπος καταγωγής του ειδους.  Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 2 παρ.9  και του άρθρου 11 παρ.1γ  της  Υ.Α. Α2-718/2014. ”