Βάσει της υπ.αρ.12630/30-09-2013 «ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩ-
ΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4177/13» ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/13, επεβλήθη στην εταιρία “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΟΕ-ΕΔΡΑ: 14o ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ” πρόστιμο ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (3.000) επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 20/09/2013 στο υποκατάστημα της εταιρίας επί της οδού ΧΑΡΟΚΟ- ΠΟΥ 87 ΚΑΛΛΙΘΕΑ διαπιστώθηκε ότι για τα προϊόντα: 1) ΑΧΛΑΔΙΑ Ν.ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2) ΜΗΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ Ν.ΕΣΟΔΕΙΑΣ 3) ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣΠΡΑ 4) ΜΑΡΟΥΛΙ 5) ΡΟΔΑΚΙΝΑ 6) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 7) ΝΤΟΜΑΤΕΣ
δεν αναγράφονταν επί των πινακίδων πώλησης οι αριθμοί παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής των προϊόντων.

Επίσης, στο υπ.αρ. ΣΕΙΡΑ 08 107990-19/9/13 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της εταιρίας δεν αναγράφονταν οι κωδικοί παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής των προϊόντων.

Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση των άρθρων 39 παρ.4 και 40 παρ.3δ και 4 της ΥΑ Α2-861/2013 “ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΕΠΠΥ)»