Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1725/16-04-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπεβλήθη πρόστιμο 750 € στην επιχείρηση “ΨΙΨΙΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ Ε.Ε.” επί της οδού Αγ.Αναργύρων 43  στον Δ. Αθηναίων διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 12/03/2024, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού αποδοχής καρτών (POS) ως όφειλε κατά παράβαση των  άρθρου 65 του 4446/16 και των άρθρων 1 παρ.1 και 8 παρ.2 της ΚΥΑ 119899/18-12-2023  ως ισχύει.