ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2735/20-11-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – Κ. ΛΑΔΑΣ Ο.Ε. Ταξιάρχης Ωρεών Ευβοίας,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 12/11/2014 σε υποκατάστημα της Μαρινόπουλος ΑΕ-Σούπερ Μάρκετ στα Σεπόλια, βρέθηκε το προϊόν «ALPHA FIGS CO-ΣΥΚΑ ΞΗΡΑ» της Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – Κ. ΛΑΔΑΣ Ο.Ε., στη συσκευασία του οποίου δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους 500gr, αναγράφονταν η φράση «ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ», κατά παράβαση του άρθρου 8 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 § 7 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.