Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2874/06-06-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπεβλήθη πρόστιμο 1000 € στην επιχείρηση “ΑΦΟΙ Γ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ‘Ο ΓΙΩΡΓΟΣ’¨’, επί της Λ. Εθν. Αντιστάσεως 8  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 22/05/2024, διαπιστώθηκε έλλειψη ένδειξης κατεψυγμένο για τα προϊόντα α) «Γύρο Χοιρινό» και β) «Γύρο κοτόπουλο», κατά παράβαση των  άρθρων 4, 7 και 10 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 §  3Β  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ , όπως ισχύει.