Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 427/07-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00  €),  στο πρατήριο υγρών καυσίμων του «SINAJ BERSAND», με έδρα τα Μέγαρα Αττικής,  διότι δεν είχε γνωστοποιήσει τις τιμές πώλησης των υγρών καυσίμων που εμπορευόταν στο διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως όφειλε, κατά παράβαση του άρθρου 114  της Υ.Α. 91354/2017 (B 2983/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.