ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2813/28-11-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΛΦΙΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΟΙ ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ Ο.Ε., Τίτου Γεωργιάδη 45, Ηράκλειο Κρήτης,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 21/11/2014 στο κατάστημα Στεργιώτη Π. Αικατερίνη – Καφέ Σνακ Μπαρ επί της Πανεπιστημίου 39 – Αθήνα, βρέθηκε το προϊόν «ΕΠΤΑΖΥΜΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ» της εταιρείας ΑΛΦΙΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΟΙ ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ Ο.Ε., στη συσκευασία του οποίου δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους αναγράφονταν η λέξη «ΠΕΡΙΠΟΥ». Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 8 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 § 7 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.