Σύμφωνα με το υπ.αρ.01ΕΜ/12-5-21/25-05-21 έγγραφο του τμήματος Εμπορίου ΠΕ Νοτίου τομέα Αθηνών επιβάλλει πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ(5.000 €), βάσει του άρθρου 8.1ιι του ΦΕΚ 1039/7-7-10 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ΑΠΟΦ.Δ19/Φ11/οικ13098/ 1156 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α) ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 24 του Ν.4177/13 προς τον Κο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΣΗ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ διότι στις 24/07/2019 παράλαβε από την εταιρία ΕΚΟ ΑΒΕΕ ποσότητα 2.005 λίτρων ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 100 RON με το υπ.αρ. ΕΚΑ 4173 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ, με την οποία προμήθευσε την επιχείρηση Μ&Π ΚΑΣΗ ΟΕ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Λ.ΚΥΠΡΟΥ 155 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, η οποία κατόπιν δειγματοληψίας του συγκεκριμένου προιόντος από το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, κρίθηκε ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΚΤΑΝΙΩΝ 98.9 ΑΝΤΙ 100.