Με την αρ. πρωτ. 1655/10-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (χιλίων ευρώ) στην εταιρεία «MEDITERRA Α.Ε.» με έδρα την Καλλιμασιά Χίου, διότι, στις 03/12/2013   υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Α,   δειγμάτισαν το προιόν « Γλυκό κουταλιού ΡΟΔΟΖΑΧΑΡΗ» με αριθμ. Δείγματος 52/2013, το οποίο παράγεται από την ανωτέρω εταιρεία, και η Δ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ. έκρινε το δείγμα ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση διότι βρέθηκε να περιέχει το επιτρεπόμενο συντηρητικό σορβικό οξύ, σε συγκέντρωση 387 mg/Kg χωρίς η παρουσία του να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών (Κ.Τ.Π. άρθρο 11 παρ. 2αi και 3α ii). Τα παραπάνω συνιστούν παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 10 παρ. 5γ της Υ.Α. Α2-861-13.