Με την υπ’ αριθμ. 1009/01-02-2017 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΦΛΩΡΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με έδρα επί των οδών Φρύνης 58 & Μορκεντάου, στον Βύρωνα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε δειγματοληψία καυσίμου σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από ελεγκτές της ανωτέρω υπηρεσίας στις 25/01/2017 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 20, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, δεν παρεδόθη δείγμα βυτιοφόρου σχηματιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 120 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Το παραπάνω αποτελεί παράβαση του άρθρου 123 παρ. 1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014).