Με την αρ. πρωτ. 1010/10-2-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε  πρόστιμο 2.000,00 € (Δύο Χιλιάδες ευρώ), βάσει του άρθρου 1§5ε της ΥΑ Α2-718/28-7-2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014), στην επιχείρηση ΝΤΕΜΠΡΟΣΗ ΕΝΤΜΟΝΤ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, Κλεισούρας 43, Πετρούπολη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε  η υπηρεσία μας, την 2-2-2017, διαπιστώθηκε η πώληση χοιρινού φιλέτου  για το οποίο ενώ στη τοποθετημένη πινακίδα πώλησης δηλωνόταν ως χώρα προέλευσης ΕΛΛΑΣ, από τον έλεγχο προέκυψε ότι ήταν προέλευσης ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ.