ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1032/29-05-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 €  (πεντακοσίων ευρώ) στο Αναψυκτήριο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,  Μακρυγιάννη 19-21, Αθήνα,

διότι, ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 22/05/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη φύλλου διαμαρτυρίας κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 και του άρθρου 96 παρ 1 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.