Με την υπ’ αριθμ. E.M. 1033/11-10-2016 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στην επιχείρηση Κρεοπωλείο- Ψητοπωλείο ιδιοκτησίας της κας POPLYOVINAIRINAπου βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 284, Αχαρνές, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν ελεγκτές της υπηρεσίας μας στην επιχείρηση διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Πώληση έτοιμου μη προσυσκευασμένου κιμά, κομμένου εκ των προτέρων εντός της βιτρίνας του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 25 της Υ.Α με αριθμ. Α2–718 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β΄/ 31.7.14).

2. Ελλιπής τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το είδος ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ (δεν αναγραφόταν η χώρα προέλευσης) κατά παράβαση του άρθρου 26 της Υ.Α με αριθμ. Α2–718 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β΄/ 31.7.14).