ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1033/2-05-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΦΑΛΙΑΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 19-21,

διότι, μετά από αγορανομικό έλεγχο, που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 22/5/2015, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τιμοκατάλογοι για πώληση ειδών σε πακέτο εκτός καταστήματος (takeaway), σύμφωνα με τους Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 92 § 3 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.