Το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με την υπ.αρ.1035/20 απόφαση επιβάλλει πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ(1000 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΣΙΑ ΟΕ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ&ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ.&ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ&ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» βάσει του άρθρου 29 παρ. 5Γα του ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 31/01/2020 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 323-325 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, διαπιστώθηκε ότι κατά την ημέρα του ελέγχου ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΑΣ ΣΟΔΕΙΑΣ 1,99 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΧΤΥ 1,39 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΝ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ, κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ.4 του ΦΕΚ 2893/Β/ /30-8-17 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ.