Με την αρ. πρωτ. 1048/04-06-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «Σ. ΚΟΗΣ – Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Ο.Ε.» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, Ακαδημίας 77, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 28-05-2019, διαπιστώθηκε ότι είχε προς πώληση το προιόν με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας «FUZETEABLACKICETEA” μεταλλικό κουτί 330 ml, (TEMAXIA3) με ημερομηνία λήξης 10-04-2019 κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.