Με την υπ’ αριθ. 10756/15-06-2015 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00), σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 14α της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.με έδρα στο 11ο χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ – 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/08-08-2013), που διενεργήθηκε στις 08-06-2015 από την Υπηρεσία μας, στο υποκατάστημα της εταιρείας στην οδό Αγ. Γεωργίου – Τενέδου & Κρέσνας – Ν. ΙΩΝΙΑ, διαπιστώθηκε ότι οι ενδείξεις της πινακίδας του προϊόντος μεταβλητού βάρους «ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ» ‘ΜΙΜΙΚΟΣ’, σε αυτοτελή σφραγισμένη συσκευασία με Γραμμ. Κωδ. 2920632018526, καθ. βάρος 1,852kg, ημ. σφαγής 05.06.2015, ανάλωση έως 16.06.2015, ήταν ελλιπείς διότι, ενώ υπήρχε τιμή κιλού σε πινακίδα στο ράφι που εκτίθετο το προϊόν (3,70€/kg) δεν υπήρχε αναγραφή της τιμής στην συσκευασία.