Με την αρ. πρωτ. 1084/16-2-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε  πρόστιμο 2.000,00 € (Δύο Χιλιάδες ευρώ), βάσει του άρθρου 1§5ε της ΥΑ Α2-718/28-7-2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-7-2014), στην επιχείρηση ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Λεωνίδου 29, Πετρούπολη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε  η υπηρεσία μας, την 6-2-2017, διαπιστώθηκε η πώληση κρέατος μόσχου, προέλευσης ΙΣΠΑΝΙΑΣ για το οποίο, στον τοποθετημένο τιμοκατάλογο από την επιχείρηση,   δηλωνόταν ως προέλευση ΕΛΛΑΣ.