ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1084/02-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙΣ» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Μακρυγιάννη 3, Αθήνα,

διότι κατά την διάρκεια αγορανομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις 22-05-2015 διαπιστώθηκε έλλειψη τιμής στο ψυγείο – βιτρίνα με τα παγωτίνια κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 2 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.